تولید نرم‌افزارهای اسلامی در کشور به روز نیست
34 بازدید
مصاحبه کننده : خبرگزاری فارس
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0