متخصصان عرصه دین و ارتباطات در شبکه‌های مجازی حضور یابند
47 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : خبرگزاری ایکنا
محل مصاحبه : تلفنی
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

...

 

باقری قمی پرداخت یارانه از بودجه عمومی برای عرضه اینترنت رایگان به افراد توسط برخی دستگاه‌های وابسته به دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اگر به جای یارانه دادن از بودجه عمومی جهت استفاده بیشتر از فضای فعلی مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، بر تربیت بیشتر کارشناسان دینی و حضور آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی مجازی و نیز فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده صحیح از این شبکه‌ها سرمایه‌گذاری می‌شد به طور قطع، در جایگاه بسیار بهتری نسبت به وضع موجود قرار داشتیم و پافشاری بر اجرای این این سیاست‌ها و گام نهادن در این مسیر نادرست، خود اشتباه دیگری محسوب می‌شود.

....