کارگاه مهارت های بیان تفسیر در زنجان برگزار شد
39 بازدید
موضوع: تفسیر
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

... وی به روش های تفسیر قرآن کریم اشاره کرد و افزود ...